Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

Garantie

VanMoof BV garandeert elk nieuw VanMoof fietsframe drie jaar lang tegen fabricage- en materiaalfouten. Alle originele onderdelen zijn gegarandeerd voor een periode van drie jaar vanaf de datum van levering.

Sluit video

Garantie

VanMoof garandeert elk VanMoof-fietsframe gedurende drie jaar tegen fabricagefouten en materiaaldefecten. Op alle originele onderdelen zit drie jaar garantie vanaf de leverdatum. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van een defect frame of defecte onderdelen en is het enige rechtsmiddel van de koper. Een reparatie of vervanging die onder de garantie valt leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode. Aanspraak in het kader van deze garantie moet direct worden gedaan op het verkooppunt in jouw land. Hierbij moet een aankoopbewijs worden overgelegd. We adviseren je om de doos te bewaren, aangezien vervangende dozen niet onder de garantie vallen. Als je een vervangende doos nodig hebt, leveren wij die voor een aanvullende vergoeding. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of vervolgonderhoud, noch installatie van onderdelen of accessoires. De garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, corrosie of gebrek aan onderhoud op passende tijdstippen, zoals aangegeven in de schriftelijke instructies bij het product, in de VanMoof-applicatie of op www.vanmoof.com. Bij wijzigingen aan het frame of onderdelen vervalt deze garantie. VanMoof is niet aansprakelijk voor incidentele schade of vervolgschade. Deze garantie laat de wettelijke rechten van de consument onverlet.

Vrijwaring

Onder geen enkele omstandigheid, waaronder maar niet beperkt tot nalatigheid, zal VanMoof of een distributeur (verkoper) van VanMoof aansprakelijk zijn voor schade, waaronder maar niet beperkt tot bijzondere schade of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruikt van, of onvermogen om gebruik te maken van, de VanMoof-fiets en/of andere producten of materialen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, ook indien VanMoof op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze vrijwaring laat de wettelijke rechten van de consument onverlet.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.