Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

Garantie

VanMoof Netherlands B.V. garandeert elk nieuw VanMoof fietsframe tegen gebreken in vakmanschap en materialen gedurende twee jaar of tot de fiets 7500 km heeft afgelegd.

Sluit video

Garantie

VanMoof Netherlands B.V. garandeert elk nieuw VanMoof fietsframe tegen gebreken in vakmanschap en materialen gedurende twee jaar of tot de fiets 7500 km heeft afgelegd. Op alle accessoires en onderdelen rust een garantie voor een periode van twee jaar vanaf de leveringsdatum. Deze garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot de vervanging van een defect frame, defect product of defecte onderdelen en is het enige rechtsmiddel van de consument. Een reparatie of vervanging onder garantie verlengt de garantieperiode niet. Claims onder deze garantie moeten rechtstreeks worden ingediend bij het verkooppunt in jouw land. Om een claim in te dienen, kun je contact met ons opnemen via ons helpcentrum. We adviseren onze riders om de originele verpakking te bewaren, aangezien vervangende dozen niet onder de garantie vallen en riders een extra vergoeding moeten betalen. Deze garantie dekt geen schade die veroorzaakt wordt door normale slijtage, onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie van onderdelen of accessoires. Bovendien is de garantie niet van toepassing op schade of storing als gevolg van een ongeval, misbruik, nalatigheid, corrosie of het niet uitvoeren van correct onderhoud of correcte service op de passende intervallen zoals gespecificeerd in de bijgeleverde schriftelijke instructies. Bij aanpassingen aan het frame of onderdelen vervalt de garantie. VanMoof is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Disclaimer

Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, zal VanMoof of een VanMoof-partner aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot speciale schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van de VanMoof fiets en/of andere producten of materialen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, zelfs indien VanMoof van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Deze disclaimer heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken. Hier vind je ook al onze garantievoorwaarden. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons helpcentrum.