Je selectie

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

Shipping
FREE

Delivered in 1-2 weeks

Winkelwagen totaal

Garantie

VanMoof BV garandeert elk nieuw VanMoof fietsframe twee jaar lang tegen fabricage- en materiaalfouten. Alle onderdelen zijn gegarandeerd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van levering.

Sluit video

Garantie

Elk nieuw VanMoof fiets frame heeft een garantie van twee jaar lang tegen fabricage- en materiaalfouten vanaf de datum van levering. Alle onderdelen en accessoires hebben een garantie voor een periode van twee jaar vanaf de datum van levering. Deze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van een defect frame of defecte onderdelen. Een reparatie of vervanging die onder de garantie valt leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode. Aanspraak in het kader van deze garantie moet direct worden gedaan op het verkooppunt in jouw land. Hierbij moet een aankoopbewijs worden overgelegd. We adviseren je om de doos te bewaren, aangezien vervangende dozen niet onder de garantie vallen. Als je een vervangende doos nodig hebt, leveren wij die voor een aanvullende vergoeding. Deze garantie dekt geen normale slijtage, onjuiste montage of vervolg onderhoud, noch onjuiste installatie van onderdelen of accessoires. De garantie dekt geen schade of defecten als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, corrosie of gebrek aan onderhoud op passende tijdstippen, zoals aangegeven in de schriftelijke instructies bij het product, in de VanMoof-applicatie of op www.vanmoof.com. Wanneer wijzigingen aan het frame of onderdelen worden verricht, vervalt deze garantie. VanMoof is niet aansprakelijk voor incidentele schade of vervolgschade. Deze garantie laat de wettelijke rechten van de consument onverlet.

Vrijwaring

Onder geen enkele omstandigheid, waaronder maar niet beperkt tot nalatigheid, zal VanMoof of een distributeur (verkoper) van VanMoof aansprakelijk zijn voor schade, waaronder maar niet beperkt tot bijzondere schade of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruikt van, of onvermogen om gebruik te maken van, de VanMoof-fiets en/of andere producten of materialen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, ook indien VanMoof op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze vrijwaring laat de wettelijke rechten van de consument onverlet.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken waarin de garantievoorwaarden volledig zijn uitgewerkt.