• Company

Nieuwe data laat zien dat veiligheid de belangrijkste factor is in het stimuleren van fietsen in ‘s werelds grootste steden

COVID-19 zorgt ervoor dat millennials over de hele wereld kiezen voor de fiets. Ontstaat er een generatiekloof?

Amsterdam, 3 juni, 2021 - Een nieuwe online studie, die VanMoof in samenwerking met YouGov voor World Bike Day heeft laten uitvoeren, probeert inzicht te krijgen in de veranderingen in de mobiliteitsgewoonten van mensen gedurende de pandemie in Europese en Noord-Amerikaanse steden. Het onderzoek richtte zich met name op nieuw mobiliteitsgedrag en veranderende opvattingen ten aanzien van de stedelijke openbare ruimte. Uit de resultaten blijkt dat veel mensen zich nog steeds onveilig voelen op straat in sommige grote steden, ondanks de breed uitgemeten ‘e-bike boom’ en de door de pandemie veroorzaakte toename van het fietsgebruik. Millennials lijken echter voorop te lopen in termen van gedrag en hun vastberadenheid om de status quo van het stedelijk vervoer te veranderen. In de VS is de houding ten opzichte van e-bikes en stedelijke mobiliteit drastisch veranderd in steden aan beide kusten. De gegevens werden verzameld bij meer dan 3.000 volwassenen in vijf van 's werelds grootste steden: Londen, Parijs, Berlijn, New York en Los Angeles.

Enkele van de belangrijkste conclusies van de studie zijn:

  • Mensen zijn het meest bezorgd over hun veiligheid: 43% van alle inwoners van de vijf steden in de steekproef verklaarde dat een veiliger gevoel hen ertoe zou aanzetten meer te gaan fietsen. Daarmee is veiligheid de meest bepalende factor in alle leeftijdsgroepen, voor zowel mannen als vrouwen. Daarna waren meer fietspaden (34%) en minder kans op fietsdiefstal (33%) de belangrijkste factoren om meer te gaan fietsen.
  • Mensen vinden het belangrijker dat hun stad voorrang geeft aan fietsers: Één op de drie ondervraagden (34%) in alle steden zegt dat het voor hen nu belangrijker is dat hun stad voorrang geeft aan fietsers dan vóór de pandemie. Het aantal 18-34-jarigen (46%) dat het belangrijk vindt om fietsers voorrang te geven, is bijna het dubbele van het aantal 55-plussers met die mening (24%). Ter vergelijking: in een Future Cities 2019-onderzoek in zes Europese landen van voor de pandemie, zei gemiddeld 20% dat de fiets hun favoriete vervoermiddel zou zijn om mee naar werk/school te gaan.
  • Met name New York wil voorrang geven aan fietsers: 41% van de New Yorkers zegt dat het nu belangrijker voor hen is dat de stad prioriteit geeft aan fietsers dan vóór de pandemie. Dit percentage loopt op tot een meerderheid van 68% onder de 25-34-jarigen.
  • E-bikes worden vaker gekozen als vervoersmiddel voor in de stad: De houding ten opzichte van het gebruik van e-bikes is het meest veranderd in de Amerikaanse steden New York en Los Angeles: 35% van de New Yorkers en 32% van de inwoners van Los Angeles kiezen sinds het begin van de pandemie vaker voor een e-bike voor korte ritten. Een enorme 64% van de 25-34-jarigen in New York zegt dat ze nu sneller voor een e-bike zouden kiezen als vervoermiddel in de stad. Ter vergelijking: in een onderzoek uit juli 2020 gaf slechts 24% van de Europeanen in 11 landen aan dat ze ‘waarschijnlijk een e-bike zouden kopen of gebruiken’.
  • Het enthousiasme voor de e-bike is het grootst bij jongeren onder de 35 jaar: 35% van de 18-34-jarigen in de vijf onderzochte steden, is sinds de coronapandemie meer geneigd om voor korte ritten over te stappen op een e-bike.

Ontoereikende fietsinfrastructuur in steden ontmoedigt mensen om meer te fietsen

Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat mensen door grote onopgeloste problemen rond fietsinfrastructuur en fietsstimulering worden ontmoedigd om op de fiets te stappen. Met name het gebrek aan infrastructuur die de veiligheid van fietsers bevordert speelt daarin een grote rol.

‘Het is een ongelooflijk spannende tijd voor e-bikes en voor het fietsen in het algemeen. Wat deze gegevens ons laten zien: fietsers die de straten van onze grootste wereldsteden bevolken, moeten zich veel veiliger voelen om hun nieuwe gewoontes te behouden. Meer ruimte op straat en een betere infrastructuur zorgen ervoor dat mensen zich op een gezondere, groenere en schonere manier door de stad kunnen verplaatsen.’ 

Ties Carlier, mede-oprichter van VanMoof 

De pandemie heeft ook de wens van de inwoners van New York en Los Angeles in de V.S. doen toenemen om een e-bike boven de auto te verkiezen. Deze bevinding weerspiegelt het voordeel dat de motorondersteuning van een e-bike Amerikaanse fietsers oplevert in grotere, uitgestrekte steden die oorspronkelijk zijn ontworpen voor auto's. De pandemie toont aan dat de houding van mensen ten opzichte van de stedelijke openbare ruimte aan het veranderen is: millennials eisen nu meer van de beleidsmakers van hun stad en dringen er meer dan welke andere leeftijdsgroep ook op aan dat zij fietsers beter ondersteunen. Millennials tonen ook meer bereidheid om met de fiets tussen steden te pendelen. Uit de studie bleek dat er sinds de pandemie vrijwel geen verschil meer is tussen de huidige opvattingen van mannen en vrouwen ten opzichte van fietsen in hun steden - een evenwicht dat de universele aantrekkingskracht van fietsen illustreert.

"Deze gegevens laten zien dat onze steden de stap moeten zetten naar een meer mensgerichte en fietsvriendelijke toekomst. De huidige maatschappij is klaar met snelwegen die alleen op auto’s zijn gericht. De verbeteringen voor fietsers in veel van deze steden in de afgelopen jaren zijn natuurlijk meer dan welkom. Maar het is duidelijk dat mensen vragen om een meer inclusieve mobiliteitsmix, voor een leefbare stad. Een bloeiende stad die niet wordt gedomineerd door auto's.’ 

Taco Carlier, mede-oprichter van VanMoof.

**Alle cijfers zijn afkomstig van YouGov Plc tenzij anders vermeld. De totale steekproefomvang was 3016 volwassenen in New York, Los Angeles, Londen, Parijs en Berlijn. Het onderzoek vond plaats tussen 18 en 23 mei 2021, en de enquête werd online uitgevoerd. De cijfers zijn gewogen en zijn representatief voor alle volwassenen in de stad (18+).

--------------------------------------------

Over VanMoof

VanMoof is in 2009 opgericht door Taco en Ties Carlier, twee Nederlandse broers met een visie voor de perfecte stadsfiets. Nu veranderen hun fietsen steden en ze de drijvende kracht achter de huidige golf mensen die kiezen voor e-bikes. De elegante, meermaals bekroonde fietsen van VanMoof bieden een high-tech ervaring voor een groeiende wereldwijde community van 150.000 gepassioneerde fietsers. De iconische geïntegreerde frames weerspiegelen een volledig geïntegreerd end-to-end bedrijf dat de fietsindustrie heeft ontwricht door de hele operatie in eigen hand te nemen, van ontwerp tot productie, van verkoop tot service. Als een van Europa's snelst groeiende bedrijven is VanMoof hard op weg om de toekomst van stedelijke mobiliteit opnieuw te definiëren en de volgende miljard mensen op de fiets te krijgen. VanMoof brandstores zijn te vinden in Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle en Tokio. Tegen het einde van 2021 zal het merk naar verwachting uitbreiden naar 50 steden wereldwijd met speciale Service Hubs. Verkrijgbaar bij vanmoof.com.