Hmm, we kunnen niet vinden wat je zoekt...

Geef niet op! Controleer de spelling, of probeer iets minder specifiek.

Zoeken op
Cities & Cycling

Een jaar na de ‘bike boom’: hoe onze mentaliteit en gedrag veranderen en we meer openstaan voor een wereld vol fietsen.

Een jaar na de ‘bike boom’: hoe onze mentaliteit en gedrag veranderen en we meer openstaan voor een wereld vol fietsen.

Er was een pandemie voor nodig om beleidsmakers en gemeenten in steden als New York en Parijs voldoende tijd, middelen en energie te laten besteden aan het aanpakken van onze dringende vervoersproblemen. In het verleden is er weinig doorgezet nadat er initiatief was genomen - als er al initatief werd genomen. Maar er gloort hoop aan de horizon. Uit data die het afgelopen anderhalf jaar is verzameld, blijkt dat we meer bereid zijn om zinvolle actie te ondernemen.

De COVID-19 crisis heeft de discussie over de leefbaarheid en duurzaamheid van onze steden in een stroomversnelling gebracht. Fietsen en mobiliteit staan nu centraal en meer mensen dan ooit laten hun auto staan en kiezen voor de (e-)bike. Volgens de laatste prognoses zal de markt voor e-bikes in de komende zes jaar meer dan 46 miljard dollar bedragen – een groeipercentage dat twee keer zo hoog is als vóór de pandemie werd voorspeld.

Alleen al in de VS steeg de verkoop van fietsen tussen 2019 en 2020 met 65% - percentages die oplopen tot wel 145% als het gaat om e-bikes. Het is duidelijk dat we ons op een keerpunt in de geschiedenis van de fiets bevinden. De wereld is klaar voor verandering. Maar om ervoor te zorgen dat de fiets ook de belangrijke plek krijgt in de samenleving die hij verdient, moet er meer werk worden verzet.

Steden, we zijn toe aan verandering.

Een nieuwe studie, die VanMoof in samenwerking met YouGov voor Wereldfietsdag heeft laten uitvoeren, laat verbluffende resultaten zien. De studie toont aan dat de jongere generaties bereid zijn om de mobiliteit in steden ingrijpend te veranderen. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in vijf van 's werelds grootste steden, is een wake-upcall voor beleidsmakers over de hele wereld. Het is tijd voor actie: mensen zijn klaar om de fiets voorrang te geven boven auto's in onze stedelijke ruimtes.

Uit de gegevens die onder meer dan 3.000 volwassenen zijn verzameld, blijkt dat millennials voorop lopen – zowel als het gaat om de keuze voor de fiets, als hun vastberadenheid om de vervoersinfrastructuur van hun stad te veranderen. Het aantal 18-34-jarigen (46%) dat vindt dat fietsers voorrang moeten krijgen, is het dubbele van het aantal 55-plussers (24%) met die mening. Die trend is vooral zichtbaar in de VS: 41% van de New Yorkers zegt dat het voor hen nu belangrijker is dat de stad prioriteit geeft aan fietsers dan voor de pandemie, een percentage dat oploopt tot 68% onder 25- tot 34-jarigen.

Uit deze gegevens blijkt dat de ‘bike boom’ niet alleen een kortstondige hype was - de fiets is niet meer weg te denken. De veranderingen die in de loop van de pandemie zijn doorgevoerd om de openbare ruimte fietsvriendelijker te maken, zorgden voor een verschuiving in gedrag en houding, met name onder jongere generaties. Toch is het zorgwekkend dat mensen zich in ‘s werelds grootste steden nog steeds niet veilig voelen op de fiets. Gemiddeld 43% van alle mensen in de vijf onderzochte steden, zegt dat een veiliger gevoel ervoor zou zorgen dat ze vaker voor de fiets zouden kiezen. In Parijs geldt dit zelfs voor 49%. De gegevens zijn duidelijk: stedelingen zijn klaar voor verandering. Hun enige obstakel? Een gebrek aan veiligheid en de nodige infrastructuur.

De pandemie ontketent een revolutie

Toen COVID-19 haar intrede deed in de VS en Europa, zette het de mobiliteit van hun grote steden compleet op z’n kop. De lockdowns hadden opvallend positieve effecten op de leefomgeving van grote steden, wat ervoor zorgde dat mensen van mening veranderden. Uit een enquête van YouGov in 21 grote Europese steden blijkt dat 64% van de ondervraagden niet wil terugkeren naar het verontreinigingsniveau van vóór de COVID. En 68% zei dat ze bereid zouden zijn om autofaciliteiten te verwijderen ten gunste van de fiets. Met andere woorden: de fietsrevolutie is begonnen.

Wereldwijd hebben gemeenten aanzienlijk geïnvesteerd om steden om te toveren in een veilige plek voor fietsers, en naarmate sociale afstandsmaatregelen het ‘nieuwe normaal’ werden, kregen bewoners alternatieve manieren aangeboden om zich door hun woonplaats te verplaatsen. Tegen eind 2020 was er in Europa al meer dan 1 miljard euro (907 miljoen pond; 1,1 miljard dollar) uitgegeven aan fietsinfrastructuur en sinds het begin van de pandemie is er 2300 km aan nieuwe fietspaden aangelegd.

In New York moedigen lokale overheden stadsbewoners nu actief aan om alternatieve vervoerswijzen te overwegen. En in Europa introduceerden steden en gemeenten tal van stimuleringsmaatregelen om de overstap naar de fiets te maken. Concrete plannen werden werkelijkheid: denk maar aan de aanleg van een netwerk van fietspaden, zoals de RER deed in Frankrijk, financiële steun voor de aankoop van een fiets in Italië of de massale investeringen in infrastructuur in Brussel, waarmee de stad er meer dan 40 km aan nieuwe fietspaden bijkreeg.

Samen gaan we de toekomst tegemoet

We durven groter te dromen. En om onze visie waarin mensen het middelpunt van te stad zijn tot leven te brengen, is het van fundamenteel belang dat landen, steden en instellingen zich sterk maken om veilige en noodzakelijke infrastructuur voor fietsers te bieden. Het feit dat veiligheid en gebrek aan infrastructuur wereldwijd een bepalende factor is voor het kiezen voor de fiets, benadrukt de transformerende impact die dit zou hebben op de steden van onze toekomst.

Als je in Nederland woont, kun je je bij onze beweging aansluiten en een verschil maken voor de toekomst van onze steden. Word bijvoorbeeld lid van de Fietsersbond, een fietsvereniging die er al lang voor strijdt om meer en veiliger fietsen in Nederland aan te moedigen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat vervoer beter geregeld wordt, en de stad weer van iedereen wordt.

Vind je dichtstbijzijnde VanMoof Brand Store, Service Hub, of certified workshop hier, en maak vandaag nog een testrit op de VanMoof S3 & X3.

Bekijk de fietsen.