Hmm, we kunnen niet vinden wat je zoekt...

Geef niet op! Controleer de spelling, of probeer iets minder specifiek.

Zoeken op
Cities & Cycling

Waarom blijven e-bikes onbesproken tijdens COP26? Het is tijd om bike-first te denken en snel te handelen.

Waarom blijven e-bikes onbesproken tijdens COP26? Het is tijd om bike-first te denken en snel te handelen.

Alle ogen waren de afgelopen week gericht op onze wereldleiders die in Glasgow bijeen kwamen om een wereldwijd antwoord op de klimaatcrisis in kaart te brengen. Aangezien de huidige bepalingen ver van het doel verwijderd zijn, zijn er radicale veranderingen nodig om nog enigszins kans te maken op een uitstootvermindering van 45% in 2030. Maar het lijkt erop dat COP26 meer interesse heeft in Formula E cars in de spotlights zetten dan over de overduidelijke oplossing praten: e-bikes.

Als grootste bijdrager aan de uitstoot van broeikasgassen was het vervoer terecht het onderwerp van gesprek tijdens COP26. Maar net als ze in onze steden doen, nemen auto's ook hier een meer dan hun deel van de ruimte in beslag. Dat elektrische auto's onze klimaatcrisis gaan oplossen, heeft ongeveer net zo veel kans van slagen als dat vliegende auto's vliegtuigen zullen vervangen. Dus waarom heeft niemand het over de kracht van e-bikes om onze steden op een positieve manier te veranderen? Het is tijd om de mindset aan te pakken en de focus te leggen op de middelen die we nu tot onze beschikking hebben.

Het antwoord ligt recht voor ons. Het is tijd om de fiets centraal te stellen, snel.

De debatten tijdens COP26 hebben in ieder geval één ding bewezen: onze obsessie met auto’s. Er was geen tijd om het over e-bikes te hebben – integendeel, het was zelfs niet eens mogelijk om fietsen mee te nemen in de trein die speciaal als klimaatbewuste reisoptie was opgezet tijdens het event. Deze voorkeursbehandeling voor auto's sijpelt ook door in de wetgeving: in de VS wil de overheid 8 keer zoveel geld uitgeven om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. En dat terwijl e-bikes 30-60% minder vervuiling veroorzaken.

Het ontbreekt niet aan ruimte om betere openbare ruimten voor stadsbewoners te creëren. Het is een gebrek aan verbeeldingskracht. E-bikes zijn de best haalbare oplossing voor betere steden en om die omslag snel voor elkaar te krijgen. Fietsen zorgt voor een veiligere, gezondere en aangenamere manier om je te verplaatsen. E-bikes zijn sneller dan auto’s in overbelaste straten en nog belangrijker: ze zorgen voor minder uitstoot. Een studie over de voordelen van actief reizen schat dat als 1 op de 5 stadsbewoners de komende 5 jaar permanent zal overstappen op de fiets, de uitstoot van al het autoverkeer in Europa met 8% zal verminderen. En we kunnen ook best zonder die luchtvervuilende bedrijfs- en bestelwagens die de straten in onze buurten blokkeren: e-cargofietsen verminderen de koolstofuitstoot met 90% in vergelijking tot diesel-bestelwagens.

Source: Business Model of a Consultation Company Which Uses AI and Simulation Systems to Provide Transportation Solutions for Cities Aiming to Reduce CO2 Emission

Auto’s behoren tot het verleden

Momenteel is minder dan 5% van alle nieuw geproduceerde en verkochte auto’s elektrisch. Dat betekent dat 95% nog steeds op diesel of benzine rijdt. Om op dit percentage in te lopen, zijn er tijd en middelen nodig – en dat is precies waar het snel aan ontbreekt. Ongeveer 1.3 miljoen mensen overlijden ieder jaar als gevolg van een verkeersongeluk – een getal dat helaas niet zal veranderen door elektrisch te gaan rijden. Meer dan de helft van alle verkeersdoden betreft voetgangers, fietsers en motorrijders. De enige manier om de veiligheid in onze stadsstraten te waarborgen, is door de infrastructuur te verbeteren en onze wegen opnieuw in te richten waarbij we rekening houden met alle weggebruikers. Dat betekent meer fietspaden, voetpaden, veilige oversteekplaatsen en minder particuliere auto's in steden. Het is tijd om de hiërarchie op de wegen aan te pakken, zodat het vervoer in steden voor iedereen verbeterd en niet alleen voor automobilisten.

Auto’s – elektrisch of niet – nemen ook nog eens een grote hoeveelheid aan ruimte in steden over de hele wereld in. Het is tijd dat het overgrote deel van de ruimte niet langer wordt toegewezen aan auto’s. Laten we dit terugwinnen voor alle voetgangers, fietsers, hardlopers en roller skaters... Eerder dit jaar steunden wij het Berlin Autofrei initiatief dat campagne voert om de Berlijnse straten in de S-Bahn-Ring om te vormen tot autovrije zones - dit is slechts één voorbeeld van hoe radicale verandering wordt gesteund door lokale communities om zo een betere toekomst voor hun stad te creëren.

De oplossing zit ‘m niet in het veranderen van de manier waarop we rijden, maar in het feit dat we überhaupt rijden. Als we echt een verschil willen maken, moet de nadruk op diversificatie van vervoerswijzen liggen - dus ook op e-bikes en elektrisch massavervoer. Voor ons is het wel duidelijk: het is tijd om de auto achter ons te laten. Daarom roepen we beleidsmakers tijdens COP26 en daarna op om het fietsgebruik wereldwijd te stimuleren als de meest efficiënte manier om de klimaatcrisis te bestrijden.

ECF en een wereldwijde coalitie van meer dan 60 fietsorganisaties hebben een open brief gepubliceerd waarin ze regeringen oproepen om zich te focussen op fietsen om de klimaatcrisis aan te pakken. Wij staan achter deze brief en roepen NGO's en fietsorganisaties op om mee te doen.